Courant: Guangzhou - Kanton Zoological Garden (5)

Bao Long

Bao Long

25.04.1976 - aujourd'hui
Tavi

Tavi

01.11.1984 - aujourd'hui
Tsavo

Tsavo

01.11.1984 - aujourd'hui
Wan Ning

Wan Ning

06.06.2008 - aujourd'hui
Yue Long

Yue Long

05.11.1980 - aujourd'hui


Autrefois: Guangzhou - Kanton Zoological Garden (2)

Ba Bao

Ba Bao

inconnu - 19.09.1983 (Chine)
Yi Long

Yi Long

inconnu - 19.09.1983 (Chine)