Current: Guangzhou - Kanton Zoological Garden (5)

Bao Long

Bao Long

25.04.1976 - Today
Tavi

Tavi

01.11.1984 - Today
Tsavo

Tsavo

01.11.1984 - Today
Wan Ning

Wan Ning

06.06.2008 - Today
Yue Long

Yue Long

05.11.1980 - Today


Formerly: Guangzhou - Kanton Zoological Garden (2)

Ba Bao

Ba Bao

unknown - 19.09.1983 (China)
Yi Long

Yi Long

unknown - 19.09.1983 (China)