Courant: Tokio - Ueno Zoo (3)

Arun

Arun

31.10.2020 - aujourd'hui
Authi (Utai)

Authi (Utai)

11.10.2002 - aujourd'hui
Surya ( Mumta)

Surya ( Mumta)

05.04.2001 - aujourd'hui


Autrefois: Tokio - Ueno Zoo (14)

Athi (Artid)

Athi (Artid)

11.10.2002 - 24.08.2020 (Japon)
♂Name unbekannt

♂Name unbekannt

27.06.1988 - 04.12.1923 (Japon)
♀Name unbekannt

♀Name unbekannt

27.06.1988 - 01.03.1893 (Japon)
Daya

Daya

20.09.1984 - 09.03.2021 (Japon)
Asha

Asha

09.01.1984 - 01.01.2009 (Japon)
Menamo

Menamo

16.04.1965 - 25.10.2002 (Japon)
Anura

Anura

09.11.1956 - 27.04.1958

Maintenant
Tokio - Tama-Zoo
(Japon)
Takako (Takachan, Pomu)

Takako (Takachan, Pomu)

25.05.1954 - 27.04.1958 (Japon)
Jumbo

Jumbo

26.05.1951 - 28.06.2000 (Japon)
Indira

Indira

25.09.1949 - 11.08.1983 (Japon)
Hanako

Hanako

04.09.1949 - 04.03.1954 (Japon)
Wanly (Hanako I)

Wanly (Hanako I)

04.06.1935 - 11.09.1943 (Japon)
John

John

23.10.1924 - 29.08.1943 (Japon)
♀Name unbekannt

♀Name unbekannt

23.10.1924 - 23.09.1943 (Japon)