actual: Shizuoka -Susono - Fuji Safaripark (7)

Gam

Gam

14.10.2012 - a el dia de hoy
Khammoun

Khammoun

01.07.2011 - a el dia de hoy
Name unbekannt

Name unbekannt

01.07.2011 - a el dia de hoy
Name unbekannt

Name unbekannt

01.07.2011 - a el dia de hoy
Narina

Narina

desconocido - a el dia de hoy
Satara

Satara

desconocido - a el dia de hoy
Tem

Tem

01.07.2011 - a el dia de hoy


otrora: Shizuoka -Susono - Fuji Safaripark (1)

Pao

Pao

17.10.2001 - 11.07.2007 (Japón)