actual: Okinawa Zoo (2)

Rahul ( Ryuto)

Rahul ( Ryuto)

30.12.2007 - a el dia de hoy
Ruka (Ryuka, Devi)

Ruka (Ryuka, Devi)

30.12.2007 - a el dia de hoy


otrora: Okinawa Zoo (2)

Yumeka

Yumeka

12.11.2017 - 05.07.2018 (Japón)
Ruby

Ruby

04.03.2015 - 22.01.2018

falleció:
Okinawa Zoo
(Japón)