Aktuell: Florida - Miami - Miami Metro Zoo (4)

Maybel

Maybel

01.01.1979 - Heute
Nelly (Nellie)

Nelly (Nellie)

05.12.2000 - Heute
Ongard

Ongard

09.05.2018 - Heute
Peggy

Peggy

01.01.1979 - Heute

Ehemals: Florida - Miami - Miami Metro Zoo (14)

Cita

Cita

19.04.2016 - 22.02.2019 (USA)
Lisa

Lisa

19.04.2016 - 23.08.2017 (USA)
Maude ( Melba)

Maude ( Melba)

21.02.2011 - 27.11.2013 (USA)
Dahlip

Dahlip

02.06.1995 - 24.11.2022 (USA)
Dahlip

Dahlip

01.01.1980 - 10.09.1992 (USA)
Babe

Babe

unbekannt - 06.06.1985 (USA)
Tribby (Tibby)

Tribby (Tibby)

unbekannt - 15.11.1992 (USA)