Aktuell: Florida - Miami - Miami Metro Zoo (5)

Cita

Cita

19.04.2016 - Heute
Dahlip

Dahlip

02.06.1995 - Heute
Maybel

Maybel

01.01.1979 - Heute
Nelly (Nellie)

Nelly (Nellie)

05.12.2000 - Heute
Peggy

Peggy

01.01.1979 - Heute


Ehemals: Florida - Miami - Miami Metro Zoo (9)

Lisa

Lisa

19.04.2016 - 22.08.2017 (USA)
Maude ( Melba)

Maude ( Melba)

21.02.2011 - 27.11.2013 (USA)
Mary

Mary

30.10.1989 - 03.10.1990 (USA)
Sheena

Sheena

18.07.1985 - 20.09.1989 (USA)
Tribby (Tibby)

Tribby (Tibby)

unbekannt - 15.11.1992 (USA)