Current: Chiang Mai - Chiang Mai Zoo (1)

Chai Yo

Chai Yo

19.11.1998 - Today


Formerly: Chiang Mai - Chiang Mai Zoo (4)

Plai Billy

Plai Billy

05.11.2009 - 01.01.2016 (Thailand)
Pang Mai

Pang Mai

01.01.1991 - 24.11.2006 (Thailand)
Pang Kam Noy ( Noi)

Pang Kam Noy ( Noi)

01.01.1979 - 01.01.1995 (Thailand)
Plai Aek

Plai Aek

01.01.1979 - 25.02.2008 (Thailand)