Aktuell: Canada - Scarborough - Toronto Zoo (0)


Ehemals: Canada - Scarborough - Toronto Zoo (11)

T.W.

T.W.

13.09.1984 - 15.09.1984 (Canada)
Toronto

Toronto

28.06.1984 - 05.07.1994 (Canada)
Tumpe

Tumpe

25.08.1983 - 06.06.1986 (USA)
Pat (Patsy)

Pat (Patsy)

01.11.1974 - 01.07.2006 (Canada)
Tequila

Tequila

04.09.1974 - 02.09.2008 (Canada)
Tantor

Tantor

30.07.1974 - 02.08.1989 (Canada)
Tessa

Tessa

30.07.1974 - 13.06.2009 (Canada)
Tara

Tara

30.07.1974 - 30.11.2009 (Canada)