Mère

Yi Li

Yi Li

Né le: 01.01.1982


Enfants

Xi Xi

Xi Xi

Né le: 19.03.1997

Maintenant
Chongqing Zoo
Fei Fei

Fei Fei

Né le: 17.09.2001
Bo Yi

Bo Yi

Né le: 09.06.2005

Mort: 25.07.2006
Chongqing Zoo
Xiao Xiao ( Xia, Xia, - Niu Niu)

Xiao Xiao ( Xia, Xia, - Niu Niu)

Né le: 16.08.2008

Maintenant
Chongqing Zoo
Qing Bao

Qing Bao

Né le: 26.08.2012

Maintenant
Chongqing Zoo