Elefanten Foto LexikonToegang tot het lexicon
HARTELIJK WELKOM

Met deze Olifanten Foto-database, wil ik u een privé project voorstellen.

Dit bedoeling van deze database is om op historische, documentarische en kenmerkende wijze, de individualiteit van de verschillende olifanten te laten zien.

Sinds mijn jeugd hebben olifanten mij geïnspireerd. Deze indrukwekkende, intelligente, zeer gevoelige dieren, met een groot gevoel voor familieleven, en de nu in hun natuurlijke omgeving vaak bedreigde dieren, elk met een unieke persoonlijkheid.

Tijdens mijn reizen door Duitsland en Europa, heb ik veel olifanten in dierentuinen gezien en bewonderd en ik heb geprobeerd ze op een speciale wijze op foto's vast te leggen.

Zo is een aanzienlijk foto-archief ontstaan dat ik nu wil gebruiken om een foto-database van  dierentuinolifanten op het internet te maken. Veel van de benodigde gegevens, zoals herkomst, familierelaties en de dierentuinen waar ze leven, heb ik, met toestemming, van de informatieve olifanten-websites of -publicaties (zie de samenwerking) gehaald.
De foto-database is bedoeld om een aanvulling op de bestaande internet documentatie te geven, maar dan in fotografische vorm.

Ik vind het belangrijk om de olifanten op een correcte en onpartijdige manier te presenteren. Het houden van olifanten is geen thema van de foto-database. Ik heb met opzet de specifieke kenmerken van individuele dieren weggelaten. Ik wil graag dat elke bezoeker zijn eigen unieke visuele mening kan vormen.

Het leven van een dierentuinolifant veranderd in de loop der jaren en helaas kan ik niet overal aanwezig zijn om de wijzigingen in de gezinssituatie fotografisch vast te leggen. Dus ik hoop, mede door uw hulp, de foto-database met meer portretten compleet te maken. Het zou mooi zijn als na verloop van tijd een soort van netwerk ontstaat en hier in de nabije toekomst, veel van de in dierentuinen levende, maar ook overleden olifanten te zien zullen zijn.
Alle foto's die mij ter beschikking zijn gesteld en die ik mag gebruiken, zijn om ze te beschermen tegen misbruik, voorzien van een copyright en een watermerk.

Ik wil hier dan ook al mijn olifanten-vrienden bedanken, die mij tot nu toe,  met veel inzet en motivatie hebben gesteund.

Ik hoop hiermee alle bezoekers van de olifanten foto-database, interessante inzichten te geven in het leven van de dierentuinolifanten.  


Petra Prager